Skip to content

Мовний акт це вікіпедія

Скачать мовний акт це вікіпедія PDF

Мовний стиль – це мовний мовних засобів, вибір яких зумовлюють зміст, мета і ситуація мовлення. locution – мовний зворот) – наслідки впливу іллокутивного акту на конкретного адресата чи акт. Відкриття мовних актів перевертало класичну позитивістську картину мовний мови і реальності, вікіпедія до якої мова лише описувала реальність, констатувала положення справ. Багато непрямих мовних актів знаходяться на шляху до конвенціоналізації (стандартизації мовних виражень у типових ситуаціях).

locution – мовний зворот) вікіпедія втілення у висловлюванні, породжуваному в акт мовленнєвого акту, певної комунікативної інтенції, комунікативної мети, що надає висловлюванню конкретної спрямованості.

Багато непрямих мовних актів знаходяться на шляху до конвенціоналізації (стандартизації мовних виражень у типових ситуаціях). Наприклад, фрази типу Можна запропонувати Вам чашечку чаю? частіше сприймаються як пропозиція, а не як питання чи прохання дозволу. Формально питальні речення Чи немає у Вас сірників?, Чи не знаєте Ви, котра година? є стандартними вираженнями прохання. Класифікація мовленнєвих актів. Непрямі мовленнєві акти. Дж.Серль започаткував універсальну класифікацію, в основу якої покладено іллокутивну мету.

У своїй статті “Класифікація іллокутивних актів” він визначив найважливіші лінгвістично значущі параметри, за якими розрізняються іллокутивні акти, а значить і МА.

Дж. Серль виокремлює п’ять типів МА  1. співвідношення мовного акту з попереднім текстом; 2. співвідношення соціальних статусів коммунікантів (наприклад, наказ і вимога суть директиви, але при наказі статус того, хто говорить повинен бути вище ніж статус того, хто слухає, а при вимозі це не обов'язково); 3.

спосіб зв'язку мовного акту з інтересами того, хто говорить і того, хто слухає. У типовій мовної ситуації включає мовця слухача і мовця з висловлюванням пов`язані найрізноманітніші види актів.

Акт - це документ правової чинності, в якому констатуються або підтверджуються факти, події, пов'язані з діяльністю, підприємств, установ чи їх структурних підрозділів, вчинками посадових осіб. Мовний акт - окремий акт мови, в нормальних випадках являє собою двосторонній процес породження тексту, що охоплює говоріння і протікають паралельно і одночасно слухове сприйняття і розуміння почутого.

При письмовому спілкуванні мовний акт охоплює відповідно писання і читання (зорове сприйняття і розуміння) написаного, причому учасники спілкування можуть бути віддалені один від одного під часу і просторі. Мовний акт є прояв мовної діяльності. У мовному акті створюється текст.  2. Види мовних актів. - Прямі; - Непрямі, або опосередковані мовні акти (мають місце в результаті своєрідної прагматичної транспозиції).

Перформатив. 3. Бібліографія. акт. 1. офиц. некое единичное действие, деяние, а также поступок, проявление действий. 2. театр. то же, что действие; отдельная законченная часть драматического произведения или театрального представления. 3. офиц. служебный документ официально-делового стиля, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленные факты и события. 4. устар. торжественное собрание по поводу выпуска, вручения наград и т.

п. (в учебных заведениях). Мовний акт - цілеспрямоване мовленнєвий дію, що здійснюється відповідно до прийнятих в даному суспільстві нормами комунікації; елементарна одиниця мовного спілкування. Р. а. будучи.  Під Р. а. зазвичай розуміються однофразовие висловлювання. Однак актами мовної комунікації є і тексти. Відомі спроби класифікації текстів як "макроактов" по іллокутівную критерієм.

У цьому випадку тип макроакта визначається не за сукупністю висловлювань, що характеризуються тієї чи іншої иллокутивной силою, а за функцією тексту як цілого в процесі спілкування. Мовний стиль – це сукупність мовних засобів, вибір яких зумовлюють зміст, мета і ситуація мовлення. Це своєрідне мистецтво добору й ефективного використання системи мовних засобів із певною метою в конкретних умовах й обставинах. За образним висловом Джонатана Свіфта, “стиль – це потрібні слова на потрібному місці”.  Високорозвинута сучасна літературна українська мова має розгалужену системі стилів, серед яких: розмовний, художній, науковий, публіцистичний, епістолярний, офіційно-діловий та конфесійний.

doc, doc, EPUB, PDF